Ambulància Individual

Les ambulàncies individuals s'enquadren dins del grup d'ambulàncies no assistencials o també conegudes com a ambulàncies convencionals. Són vehicles destinats al transport de pacients en llitera i estan preparades per al trasllat de malalts que no revisten caràcter d'urgència, ni estan afligits de malalties infecte-contagioses.

Esta classe d'ambulàncies, també conegudes com A1 o T.I., per les seues sigles de Transport Individual, ha de comptar amb, almenys, un conductor que ostente el certificat de professionalitat de transport sanitari previst en el Reial Decret 836/2012 de 20 de maig i, quan el servici així ho requerisca, d'un ajudant sanitari amb la mateixa certificació.

L'ús de les ambulàncies individuals és freqüent en trasllats a hospitals, clíniques o residències, altes i baixes hospitalàries, visites mèdiques, retenes esportius o actes socials.

Pot sol·licitar pressupost per al trasllat o el servici d'una ambulància individual de manera gratuïta.

Equipament de les ambulàncies individuals

Segons arreplega el Reial Decret 836/2012, les ambulàncies individuals (A1) deuen de disposar de, com a mínim, el següent material en el seu interior:

Equipament per al trasllat del pacient

Llitera principal
Dispositiu per a trasllats a un pacient assentat
Llençol de trasllat o lona de trasllats

Tipus d’equip de ventilació/respiració

Oxigen en estacionament
Oxigen portátil
Ressuscitador amb entrada d'oxigen i màscares i cànules per a totes les edats i depòsit d'oxigen
Ventilador amb adaptament boca a màscara, amb entrada d'oxigen Dispositiu d'aspiració portátil

Equipament per a la gestió de problemas on perilla la vida

Desfibril·lador

Productes per a embenats i assitència sanitària

Equip de llit Mantes Material per al tractament de ferides
Recipient de replantació capaç de mantindre la temperatura interna a (4 ± 2) °C durant almenys 2h
Batea vomitòria reniforme
Bossa vomitòria
Falca
Botella urinària no de vidre
Recipient per a objectes tallants i punxeguts
Guants quirúrgics estèrils
Guants no estèrils per a un sol ús
Kit d'assistència al part Bossa de residus
Bossa de residus clínic
Llençol sense teixir de la llitera

Equip de protección personal

Roba protectora bàsica incloent jaqueta reflectora d'alta visibilitat
Guants de seguretat per a manipular runes
Sabates de seguretat

Material de rescat i protecció

Material de neteja i desinfecció
Dispositiu per a tallar cinturons de seguretat
Llums/triangles d'advertència
Protector de llum Extintor

Comunicació

Transceptor de ràdio mòbil
Comunicació interna entre el conductor i el compartiment del pacient

Servicis relacionats