Ambulància UVI Mòbil

Les ambulàncies UVI Mòbil s'enquadren dins de les ambulàncies assistencials. Esta classe de vehicles es destinen a l'atenció de pacients d'alt risc, risc vital i patologies greus. És comú denominar a esta classe d'ambulàncies també conegudes com a UCI Mòbil, Ambulància Suport Vital Avançat (S.V.A.), UCI Mòbil, Ambulància Classe C o Ambulància Medicalitzada.

Dins de la categoria d'ambulàncies assistencials trobem dos classes:

Les ambulàncies assistencials de Classe C són vehicles d'urgència que són utilitzats per a traslladar malalts de manera urgent amb assistència mèdica durant el seu trasllat. Les UVI Mòbil estan equipades amb material sanitari i d'intervenció apropiats per a donar cabuda a les necessitats d'atenció en urgències i emergències en ruta.

Personal sanitari d'una ambulància UVI Mòbil

El personal sanitari que compon una UVI Mòbil està compost, segons marca el Reial Decret, de tres professionals:

Equipament de les Ambulàncies Suport Vital Avançat (UVI)

Segons arreplega el Reial Decret 836/2012, les ambulàncies Suport Vital Avançat (Classe C) deuen de disposar de, com a mínim, el següent material en el seu interior:

Equipament per al trasllat del pacient

Llitera principal
Llitera de cullera Matalaf de buit
Dispositiu per a traslladar un pacient assentat
Llençol de trasllat
Tauler espinal llarg complet amb immobilitzador de cap i corretges de subjecció

Equip d'immobilització

Dispositivo de tracción
Inmovilización, juego para fracturas
Dispositivos de inmovilización de la región cervical de la columna
Inmovilización de la parte superior en extensión de Ia columna

Equipo de ventilación

Oxigen en estacionament
Oxigen portàtil
Ressuscitador amb entrada d'oxigen i màscares i cànules per a totes les edats i depòsit d'oxigen
Dispositiu d'aspiració no manual
Dispositiu d'aspiració portátil

Equip per a diagnòstic

Monitor de pressió sanguínia manual
Monitor de pressió sanguini automàtic
Oxímetre Estetoscopi
Termòmetre
Glucòmetre
Llum de diagnòstic

Equip d'infusió

Solucions d'infusió
Equip per a injeccions i infusions
Sistema d'infusió dissenyat per a permetre l'administració de fluid calfat
Muntatge d'infusió
Dispositiu d'infusió a pressió

Equip per a la gestió de problemes on perilla la vida

Desfibril·lador
Monitor Cardíac

Medicació

Analgèsics
Espasmolítics
Vasoactivos
Antihistamínics
Col·liris oftalmològics
Antihistamínics i digestius
Serums
Diversos medicaments

Servicis relacionats