Incubadora Neonatal per a xiquets

Ambulàncies Civera, S.L., en el seu interés per oferir la millor assistència sanitària als seus pacients, incorpora la incubadora neonatal babylog 2000 de la marca DrÄger. El seu ús està destinat a prematurs i nounats de fins a 6 quilograms de pes corporal, amb funció de mescla integrada dels gasos d'alimentació, oxigen i aire comprimit.

La incubadora permet assistir als xiquets de bolquers amb una gran qualitat assistencial

La nostra incubadora disposa de servocontrol, que és un sensor que s'apega sobre la pell del bebé per a mesurar la seua temperatura. Si la temperatura és baixa, la incubadora matemàticament emet calor. I si és alta, fa el contrari.

També disposa d'aïllament, un de les comeses essencials de les incubadores. Els filtres d'aire que té la incubadora allunyen als gèrmens i al·lèrgens que hi ha en l'exterior. Per això és un element tan important per als bebés amb problemes en el seu sistema immunitari.

Servicios relacionados