Cursos Primers Auxilis

¿Sabrías reaccionar cuando una persona sufre un accidente?

Sabries reaccionar quan una persona patix un accident? Segurament acudisques en la seua ajuda però, procediràs de la manera més adequada? Hi ha una sèrie de requisits per a auxiliar una persona que ha patit un accident. Per a això és important haver realitzat un curs de primers auxilis.

En Ambulancias Civera, S.L., oferim cursos d'iniciació bàsica en primers auxilis per a aquelles situacions en què podem aplicar a les víctimes d'accidents o malaltia sobtada mentres arriba l'ajuda especialitzada. La seua utilització està destinada a conservar la vida del pacient, no agreujar-la o millorar l'estat sanitari del/la mateix/a.

En Ambulancias Civera nos preocupamos por la salud más allá del traslado de los enfermos

A qui va dirigit?

El curs de primers auxilis pot realitzar-ho tota la població, sent d'utilitat per a determinats sectors amb una implicació professional en este camp. La idea és aportar el coneixement necessari que permeta resoldre la situació de la millor manera possible en els decisius primers minuts.

Objectius del curs en primers auxilis

L'objectiu general del curs en primers auxilis és dotar l'alumne de totes aquelles tècniques i coneixements sanitaris adequats per a actuar en qualitat de primer intervinent, davant de qualsevol urgència o emergència.

Amb la realització d'esta formació, l'alumne serà capaç d'administrar eficientment els primers auxilis a l'accidentat, analitzant les principals causes de l'accident, neutralitzant els riscos de la situació, estabilitzant el pacient i, en casos determinats, resolent definitivament la patologia.

Per a això, i durant el curs, los/as alumnos/as coneixeran:

Què inclou?

El curs en primers auxilis que impartim inclou tot el material i el temari per a poder seguir les classes dels nostres instructors per a un correcte coneixement. En ell rebràs:

On s'impartix la formació?

Disponemos de un aula pero también podemos desplazarnos a sus instalaciones.

Tots els nostres cursos de formació s'impartixen en les nostres instal·lacions, situades en ple centre de València (Carrer Callosa d’En Sarrià, 19 - Bajo). Ací disposem de tota la infraestructura necessària per a poder dur a terme la formació de personal tant extern com intern de la nostra companyia.

Posem a la teua disposició per a la formació dels cursos en primers auxilis de:

No obstant això, si ho desitges, el nostre formador pot desplaçar-se fins a les vostres instal·lacions on impartirà la formació als alumnes.

Amb l'obtenció de la formació del curs de primers auxilis podràs completar la teua formació per a:

Servicis relacionats