Qualitat

Per a Ambulancias Civera, S.L., l'adopció d'un sistema de gestió és una decisió estratègica per a millorar el seu exercici global. Els beneficis potencials van encaminats a proporcionar servicis que satisfacen els requisits del client i els legals i reglamentaris. En un context de globalització i entorn canviant buscar l'equilibri entre medi ambient, societat i l'economia és essencial.

El compromís i lideratge de la Gerència d'Ambulancias Civera, S.L., buscant una línia de creixement constant en el marc la millora contínua, es plasma en la ferma voluntat d'utilitzar les ferramentes necessàries per a l'adequat compliment i implementació un Sistema de Gestió Integrat (SGI) basat en les Normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, OHSAS 18001, UNE-EN ISO 27001 i UNE 179002.

Esta Política global ha de ser entesa per tots els treballadors i treballadores de la companyia i implantada en tots els nivells de la nostra organització. La nostra Sistema de Gestió Integral es basa en el nostre afany de superació, voluntat de servici i compromís de treball amb l'únic objectiu que es traduïsca en eficàcia col·lectiva.

Esta Política global ha de ser entesa per tots els treballadors i treballadores de la companyia i implantada en tots els nivells de la nostra organització. La nostra Sistema de Gestió Integral es basa en el nostre afany de superació, voluntat de servici i compromís de treball amb l'únic objectiu que es traduïsca en eficàcia col·lectiva:

Este Sistema de Gestió Integrat està sempre en constant evolució i revisió per a poder aconseguir els objectius i metes que es fixa Ambulancias Civera, S.L. Entre els objectius estratègics i fonamentals destaquen:

Els nostres segells de qualitat

ISO 9001

La norma ISO 9001 és una norma de sistemes de gestió de la qualitat (SGC) reconeguda internacionalment. Es tracta d'un referent mundial en SGC i ens proporciona la infraestructura, procediments, processos i recursos necessaris per a controlar i millorar el rendiment per a conduir-nos cap a l'eficiència, servici al client i excel·lència en el treball diari.

ISO 14001

La norma ISO 14001 és la norma internacional de Sistemes de Gestió Ambiental (SGA) que ens ajuda a prioritzar, identificar i gestionar els riscos ambientals, promovent la prevenció de la contaminació i la protecció ambiental. Este certificat corrobora a Ambulancias Civera, S.L., com a empresa que optimitza els seus recursos i redueix els impactes negatius derivats de la nostra activitat.

UNE 179002

La norma UNE 179002 està desenrotllada per a la certificació de Sistemes de Gestió de la Qualitat d'empreses de transport sanitari. La seua possessió garantix el compliment dels requisits de la norma ISO 9001 en els processos més crítics del transport de pacients, assegurant un perfecte control dels equips electromèdics, una formació del personal adequada, la prestació eficaç del servici i un excel·lent tracte al pacient, bases fonamentals en què es fonamenta Ambulancias Civera, S.L.

ISO 27001

La norma ISO 27001 descriu com gestionar la seguretat de la informació d'Ambulancias Civera, S.L. Amb este certificat assegurem als nostres clients i proveïdors la integritat en el maneig de la seguretat de la informació, així com la reducció dels riscos de frau, pèrdua o filtració d'informació.

OHSAS 18001

La norma OHSAS 18001 reconeix la gestió de la seguretat i salut, permetent a les empreses ser auditades i certificades externament. Este certificat contribuïx a la creació d'un entorn de treball més saludable i segur per a tots els empleats de la nostra companyia.