Ambulàncies per a events esportius

Qualsevol esdeveniment esportiu necessita d'una cobertura sanitària reglamentària, encara que en funció de la classe de la competició esportiva o de l'esdeveniment es requerirà una classe d'ambulància amb el seu respectiu personal sanitari.

Ambulancias Civera, SL, disposa d'una àmplia flota d'ambulàncies per a esdeveniments esportius, ja siguen outdoor o indoor. La nostra companyia oferix cobertura per a qualsevol classe d'esdeveniments esportius que necessiten de médicos/as, DUE’s (Diplomats/des Universitaris/ies en Infermeria) , Tècnics/ques en Emergències Sanitàries, etc.

En funció de l'esdeveniment esportiu, posem a disposició del nostre Client tota la nostra flota d'ambulàncies, l'equip sanitari que més s'adeqüe a cada situació, hospital de campanya, etc.

Al llarg de la nostra llarga trajectòria professional hem col·laborat amb Ajuntaments, entitats esportives, associacions i clubs esportius a nivell nacional i internacional realitzant qualsevol classe de servicis, competicions i retens esportius.

Classes d’ambulàncies per a events esportius

En Ambulancias Civera, SL, disposem d'una àmplia i moderna sura d'ambulàncies que complixen amb la normativa sanitària vigent, i equipades per a qualsevol classe de prova esportiva:

Servicis relacionats