Ambulàncies per a trasllats

Ambulancias Civera, SL, és una empresa de transport sanitari amb més de 30 anys d'experiència en sector. La nostra principal activitat ha sigut el trasllat de pacients per carretera en ambulàncies en totes les seues variants.

Nuestra compañía presta el servicio de traslado en ambulancia tanto para entidades locales públicas y privadas, compañías, mutuas, aseguradoras, residencias, así como para particulares.

El transport sanitari terrestre, pot diferenciar-se en unes diferents classes, en funció del seu equipament, capacitat, i modalitat.

Ambulancias para traslados según el equipamiento

Segons l'equipament que tinguen les ambulàncies podem diferenciar dos classes de transport sanitari per carretera:

Transport Sanitari Assistencial

Preparat per a permetre l'assistència sanitària en ruta. Dins d'esta classe de vehicles trobem, al seu torn, dos tipus d'ambulàncies:

Destinadas a ofrecer una atención sanitaria inicial al pacienteAmbulància Assistencial Classe B: Esta classe d'ambulàncies són conegudes com a Suport Vital Bàsic (S.V.B.) i estan destinades a oferir una atenció sanitària inicial al pacient així com el trasllat del pacient no crític. Estes ambulàncies van equipades amb material sanitari i d'intervenció apropiats per a respondre a les necessitats d'atenció en urgències i emergències in situ i en ruta. Traslladen a malalts estables sense risc vital, però que poden precisar d'una atenció continuada i de cures bàsiques durant el trasllat. Estaran dotes de, com a mínim, un conductor amb el títol de formació professional de Tècnic/a en Emergències Sanitàries. En funció de cada comunitat autònoma és necessari un ajudant amb la mateixa titulació com és en el cas de Catalunya o bé un infermero/a o un metge/essa, com a la Comunitat Valenciana.

Proporcionan asistencia completa en urgencias y emergencias a pacientes críticos in situAmbulància Assistencial Classe C: Esta classe d'ambulàncies són conegudes com a UVI Mòbil. Estan preparades per a prestar servici de Suport Vital Avançat (S.V.A.) proporcionant assistència completa en urgències i emergències a pacients crítics in situ, traslladant-los al centre mèdic més adequat per mitjà de vigilància i assistència intensiva en ruta. Una UVI està dotada d'equips d'electromedicina com a monitor desfibril·lador, respiratori artificial, bombes d'infusió, així com d'un ampli material fungible, de mobilització i intervenció. El que convertixen a esta classe d'ambulàncies en el millor vehicle per a resoldre qualsevol patologia a tractar durant el procés d'estabilització i trasllat del pacient. El Suport Vital Avançat haurà de comptar amb un/a conductor/a que estiga en possessió del títol de formació professional de Tècnic/a en Emergències Sanitàries, amb un/a infermero/a que ostente el títol universitari de Diplomat/ada en Infermeria o títol de Grau que habilite per a l'exercici de la professió regulada d'infermeria i d'un/a metge/essa que estiga en possessió del títol universitari de Llicenciat en Medicina o títol de Grau que habilite per a l'exercici de la professió regulada de metge/essa.

Transport Sanitari No Assistencial (T.N.A.)

El transport sanitari no asistencial o T.N.A. per les seues segles, és aquell que es realitza quan es preveu que no hi haja necessitat d'equipament ni dotació de personal sanitari per a l'assistència en ruta. S'empra per a traslladar malalts la patologia del qual no revist gravetat, com per exemple, cures, tractaments d'hemodiàlisi, consultes programades, xicotetes lesions, revisions, altes hospitalàries, etc. Així mateix, comprenen dos tipus d'ambulàncies:

Ambulàncies per a trasllats segons la capacitat

Segons la capacitat que tinguen les ambulàncies podem diferenciar dos classes de transport sanitari per carretera:

Transport Sanitari Individual: És aquell que s’utilitza quan es trasllada a un únic pacient. Habitualment en llitera, encara que també pot anar en cadira de rodes, per a aquelles persones amb mobilitat reduïda. Per a esta classe de servicis s'empra l'Ambulància Individual (A1) en el cas en què la patologia del malalt no revista gravetat. En cas contrari, i en funció de la seua situació, podria realitzar-se per mitjà d'ambulància assistència, o Suport Vital Bàsic (S.V.B. - Classe B) o UVI Mòbil (Suport Vital Avançat - S.V.A.).

Transport Sanitari Col·lectiu: És aquell que es realitza en vehicles especialment preparats per al trasllat conjunt de pacients, quan no revisten caràcter d'urgència, ni estan afligits de malalties infecte-contagioses. Són habituals el seu ús per a traslladar pacients programats que acudixen a consultes mèdiques, rehabilitació, hemodiàlisi, oncologia, radioteràpia, etc. Es realitzen per mitjà d'ambulàncies col·lectives (A2).

Ambulàncies per a trasllats segons la modalitat

Segons la modalitat que tinguen les ambulàncies podem diferenciar dos classes de transport sanitari per carretera:

Transport Sanitari Urgent: Aquell que es realitza per a proporcionar assistència sanitària en ruta, i la demora del qual podria suposar un risc vital o un dany irreparable per a la salut del pacient. Esta classe de servici es realitza mitjançant d'ambulàncies assistencials: Suport Vital Bàsic (S.V.B. - Classe B) o UVI Mòbil (Suport Vital Avançat - S.V.A. - Classe C).

Transport Sanitari No Urgent: És aquell que es realitza per a pacients que no es troben en situació d'urgència o emergència. Es realitza amb ambulàncies no assistencials: Ambulàncies Individuals (A1) o Ambulàncies Col·lectives (A2). Estes, al mateix temps, es poden dividir en:

Ambulancias Civera, S.L., disposa d'una àmplia flota d'ambulàncies completament equipades (A1, A2, B i C). Totes elles compten amb ell equipament i el material necessari per a la realització de qualsevol tipus de trasllat. Les nostres ambulàncies complixen estrictament amb l'actual normativa sanitària de seguretat i higiene per al trasllat de pacients en ambulància.

En l'actualitat oferim el servici de transport de pacients per tot el territori nacional i internacional durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Si desitja més informació respecte d'això informe's sense compromís.

 

Servicis relacionats