Enfermeria a domicili

Ambulancias Civera, S.L., presta els servicis d'infermeria a domicili per a aquelles persones que patixen malalties cròniques o que afronten de manera permanent o temporal una limitació en les seues capacitats.

Este servici té com a objectiu millorar la qualitat d'aquells pacients que no poden desplaçar-se de manera autònoma fins a un hospital o centre de salut i que han de romandre en el seu domicili per a rebre esta classe d'assistència. I es presta per a tota la població, ja siga per mitjà d'entitats asseguradores com de forma particular i privada.

La nostra companyia disposa d'un ampli equip d'infermers/es colegiats/des amb una àmplia experiència en els centres sanitaris a nivell nacional i assistència a domicili de pacients amb diferents patologies durant les 24 hores del dia.

 

Servicis relacionats